מעל שלושים שנות ניסיון בייצוא וייבוא תכישטים

אנו מגבשים עבורכם מידי שנה קוקלציות עכשוויות של צמידי זהב העוברים ביקורת איכות קפדנית ונושאים חותמת מכון תקנים


צמידי זהב