מעל שלושים שנות ניסיון בייצוא וייבוא תכישטים

אנו מגבשים עבורכם מידי שנה קוקלציות עכשוויות של צמידי זהב העוברים ביקורת איכות קפדנית ונושאים חותמת מכון תקנים


צמידי זהב

86139
3321.00 //  1650.00
89168
4896.00 //  2449.00
89165
3730.00 //  1850.00
89179
6030.00 //  3000.00
89163
4385.00 //  2150.00
89032
4104.00 //  2050.00
89167
4851.00 //  2400.00
89220
4010.00 //  2000.00
89216
8532.00 //  4250.00
89217
4244.00 //  2100.00
89223
7277.00 //  3600.00
89207
2565.00 //  1250.00
89208
5690.00 //  2800.00
89211
18933.00 //  9390.00
89215
4155.00 //  2049.00
89130
4480.00 //  2199.00
89136
2899.00 //  1400.00
37686
2920.00 //  1450.00
89150
3780.00 //  1850.00
89153
6999.00 //  3499.00